KOMeKEŠ - slanje novca

KOMeKEŠ - slanje novca

KOMeKEŠ je savremena usluga za  jednostavan i brz prenos novca u okviru aplikacije za elektronsko i mobilno bankarstvo Komercijalne banke.

KOMeKEŠ omogućava jednostavno i lako podizanje novca na svim bankomatima Komercijalne banke u Republici Srbiji bez upotrebe platne kartice.

Prednosti i pogodnosti korišćenja KOMeKEŠ usluge u okviru Kombank aplikacije:

  • KOMeKEŠ omogućava svim korisnicima elektronske i mobilne aplikacije Komercijalne banke prenos novca, iz bilo kog dela zemlje ili sveta gde postoji internet konekcija, sa mesta koje Vama najviše odgovara;
  • brzo, bezbedno i jednostavno rukovanje aplikacijom;
  • za slanje novca unosi se broj telefona koji je vezan za elektronski servis;
  • za podizanje novčanih sredstava na bankomatu,  potreban je samo  mobilni telefon, na koji će Vam stići kodovi za podizanje sredstava, u vidu sms poruke;
  • poslati novac je odmah dostupan na Vama najbližem Kombank bankomatu i može se podići u narednih 48 sati;
  • dvojezičnost aplikacije – srpski i engleski jezik.