Mapa sajta

Stanovništvo Aktuelno DinaCard nagradni konkurs Paket dobrodošlice Keš krediti Stambeni krediti Novootvoreni tekući računi Podizanje novca na bankomatima bez provizije Ekspoziture i bankomati Krediti Online keš krediti Gotovinski - Refinansirajući krediti Dinarski gotovinski krediti Krediti za refinansiranje Krediti za refinansiranje Gotovinski krediti Stambeni krediti Neosigurani kod NKOSK Osigurani kod NKOSK Dinarski osigurani kod NKOSK Stambeni krediti za pripadnike snaga bezbednosti Krediti za penzionere Auto krediti Računi Tekući račun Aktiv račun Klasik račun Premijum račun Start račun Osnovni račun Devizni račun Dozvoljeno prekoračenje Trajni nalog Platne kartice Visa platinum Članovi Visa Platinum kluba širom sveta Visa Call servis - hitni servisi Info servis Saveti za čuvanje kartica Debitne MasterCard Standard/Gold Visa Visa PrePaid Visa prepaid gift DinaCard Start DinaCard klasik Plaćanje na rate bez kamate Kreditne Visa revolving DinaCard kreditna MasterCard Installment Plaćanje na rate bez kamate Odloženo plaćanje Visa gold MasterCard DinaCard DIS KomBank Pay digitalni novčanik Sms dopuna kredita Sigurnost plaćanja na internetu Aktuelne Visa pogodnosti Aktuelne Mastercard pogodnosti Ostalo Štednja Devizna štednja Dinarska štednja Stanovništvo - dokumentacija Izdavanje sefova Stanovništvo - tarife Lista reprezentativnih usluga i Pregled usluga i naknada povezanih sa platnim računom Devizni poslovi Transfer novca Western union RIA Money Transfer Menjački poslovi Devizne penzije Ino čekovi Bankoosiguranje Osiguranje građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica Kombinovano osiguranje domaćinstva Čuvar kuće Putničko zdravstveno osiguranje Hartije od vrednosti Investicioni fondovi Poslovi kastodi banke Brokersko-dilerski poslovi Podizanje valute EUR na bankomatima Nove funkcionalnosti na bankomatima Referentne vrednosti Mikro biznis Oročeni depoziti Devizni depoziti preduzetnika Dinarski depoziti preduzetnika Računi Ekspert tekući račun Standard tekući račun Otvaranje i vođenje računa u platnom prometu Dozvoljeno prekoračenje računa (Overdraft krediti) Poslovne platne kartice Visa Platinum Business debitna kartica Dinacard poslovna debitna kartica Visa business Contactless - kartica na odloženo plaćanje MasterCard Business Debit Contactless Mikrokom krediti Investicioni krediti Krediti na bazi 100% depozita EXPRES krediti Krediti za obrtna sredstva Revolving krediti Referentne vrednosti Krediti COSME program Krediti iz COSME programa za preduzetnike i mikro, mala i srednja preduzeća Okvir podrške Prijava Pobednici Poljoprivreda Kombank Agro Aktiv tekući račun Organic Konkurs NLB KomBank Organic konkurs za projekte iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane Priče naših dobitnika Posebna agro ponuda Akcijska ponuda kredita za obrtna sredstva Subvencionisani Agro krediti Krediti za kupovinu zemljišta Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije Kombank Agrar krediti Krediti na bazi 100% depozita Krediti za investicije Krediti za obrtna i trajna obrtna sredstva Referentne vrednosti IPARD podsticaji IPARD podsticaji - Investicioni krediti Platne kartice Debitne Dozvoljeno prekoračenje Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Privreda Platni promet Otvaranje i vođenje računa u platnom prometu Jedinstvena naknada za platni promet u okviru NLB grupe Tarife naknada u platnom prometu Domaći platni promet Platni promet sa inostranstvom Plaćanja prema inostranstvu Kupovina i prodaja deviza Registracija kreditnog zaduženja/odobrenja kod NBS Terminski plan za prijem i izvršenje platnih transakcija Poslovne platne kartice Visa Platinum Business debitna kartica Dinacard poslovna debitna kartica Visa business Contactless - kartica na odloženo plaćanje MasterCard Business Debit Contactless Kreditiranje privrede Kratkoročni krediti Krediti za obrtna sredstva Okvirno obnovljivi krediti - revolving kredit Investicioni kredit Krediti iz kreditnih linija Krediti iz Fonda revolving kredita (EAR) Krediti iz kreditne linije Vlade Republike Italije Kreditna linija Evropske investicione banke Kreditna podrška lokalnoj samoupravi Krediti COSME program Krediti iz COSME programa za preduzetnike i mikro, mala i srednja preduzeća Hartije od vrednosti Investicioni fondovi Poslovi depozitara Brokersko-dilerski poslovi Trgovanje na berzi Izveštaj o izvršenim transakcijama van berze - Komercijalna banka Pregled tržišnih informacija Kombank trader Trgovanje van berze Korporativni agent emisije Kombank trader Ostalo Garancije i dokumentarni poslovi Depozitno poslovanje Privreda - tarife Pos terminali E-commerce Otkup potraživanja Instrumenti zaštite od promene deviznog kursa E servisi Stanovništvo KOMeCENTAR - digitalna ekspozitura Elektronsko bankarstvo Mobilno bankarstvo IPS deeplink SMS servis KOMeKEŠ - slanje novca Udaljena pomoć Privreda i Mikro biznis Hal e bank Office iBank KOmBANK BIZ E-commerce SMS servis Udaljena pomoć Kontakt O nama Sednice skupštine Banke Osnovni podaci o Banci Opšti uslovi poslovanja Arhiva Ostvarivanje zaštite prava i interesa klijenta Opšti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd Obaveštenja o izmenama uslova pružanja platnih usluga Tarife naknada Lista reprezentativnih usluga i Pregled usluga i naknada povezanih sa platnim računom Pregled usluga i naknada povezanih sa platnim računom za potrošače Pregled usluga i naknada povezanih sa platnim računom za preduzetnike i pravna lica Liste reprezentativnih usluga povezanih sa platnim računom Informacije o promeni platnog računa Pregled kamatnih stopa za platne račune Terminski plan prijema i izvršenja platnih transakcija Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti Godišnji izveštaji Finansijski izveštaji Informacije za investitore Revizorski izveštaj Kvartalni nerevidirani finansijski izveštaji Izveštaji o planu poslovanja Objavljivanje podataka i informacija Korporativno upravljanje Organizacija Upravni odbor Izvršni odbor Menadžment Banke Organizaciona struktura Vlasnička struktura Zaštita životne i društvene sredine Korporativna odgovornost Nagrade Nagrade 2009 Nagrade 2007 Nagrade 2008 Nagrade 2010 Nagrade 2011 Nagrade 2013 Nagrade 2016 Prodaja imovine Banke Prodaja i zakup imovine u vlasništvu Banke Kuće Stanovi Vikendice Lokali Kancelarijski prostor Magacinsko-proizvodni kompleksi Hoteli Zemljište - Crna Gora Zemljište - Srbija Pokretna imovina NLB Nekretnine Prodaja imovine u sudskom i vansudskom postupku Kuće Stanovi Zemljište Poslovni prostor Kombank Art Hol Upitnik o merama preduzetim za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja