Ovo je prava prilika da unapredite poslovanje vašeg poljoprivrednog gazdinstva.

U skladu sa Vašim potrebama za finansiranje poljoprivredne proizvodnje pripremili smo posebnu ponudu kredita za obrtna i trajna obrtna sredstva bez naknade za obradu zahteva.

Komercijalna banka AD Beograd članica NLB grupe, kao poznat partner poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, pripremila je posebnu ponudu – kreditnu liniju za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, pod još pristupačnijim uslovima.

Komercijalna banka AD Beograd članica NLB grupe, kao poznat partner poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, pripremila je posebnu ponudu – kreditnu liniju za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, pod još pristupačnijim uslovima.