Press

Press

Komercijalna banka punu pažnju posvećuje svim vidovima komunikacije sa klijentima, medijima i zajednicom u kojoj posluje. Na ovoj stranici nalaze se informacije i saopštenja za javnost o svim dešavanjima u Banci, interesantne fotografije, promotivni spotovi i korisne infografike.