Jedinstvena naknada za platni promet u okviru NLB grupe

Jedinstvena naknada za platni promet u okviru NLB grupe

Poslujete izvan granica Srbije?

Potrebne su vam pouzdane, brze i povoljne platne usluge u oblasti međunarodnog poslovanja? 

Imamo dobre vesti za sve koji posluju na tržištima jugoistočne Evrope  - Komercijalna banka, kao članica NLB grupe, omogućila je svojim klijentima povoljnija plaćanja u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori.

Od sada, naknada od samo 5 EUR za plaćanja između klijenata banaka članica NLB Grupe! 

Specifičnosti ove posebne ponude su:

  • Da se ponuda odnosi samo na e-banking plaćanja izvršena preko elektronske banke
  • Namenjena je pravnim licima i preduzetnicima koji imaju otvoren račun u jednoj od banaka članica u okviru NLB Grupe
  • Važi za naloge/zahteva za plaćanje pravnog lica koji se izvršavaju u okviru NLB Grupe
  • Neograničen iznos naloga 
  • Odnosi se na plaćanja u redovnim rokovima u skladu sa Terminskim planom za prijem i izvršavanje platnih transakcija
  • Za plaćanja sa SHA* opcijom. U slučaju plaćanja OUR* opcijom platilac je dužan da plati navedenu naknadu od 5 EUR uvećanu za troškove ino banke u iznosu 5 EUR

 

* SHA opcija znači da platilac plaća naknadu u skladu sa tarifom banke platioca, a da primalac uplate plaća naknadu u skladu sa tarifom banke primaoca.

* OUR opcija znači da platilac plaća sve troškove

Pozivamo vas da svoj platni promet sa inostranstvom vršite putem elektronskog bankarstva i iskoristite sve pogodnosti ove ponude.

O detaljima ponude možete se informisati iz Pregleda tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima platnog prometa sa pravnim licima i preduzetnicimia

 

Br. tarifnog stava

 

USLUGA

NAKNADA (procentualno od iznosa transakcije i/ili u novčanom iznosu)

II - POSLOVI PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

7.1.3.

Devizni poslovi u okviru NLB Grupe – nalozi primljeni putem e-banke

 

7.1.3.1.

Plaćanje na platni račun u Komercijalnoj banci AD Podgorica i Komercijalnoj banci AD Banja Luka-sa deviznim pokrićem

0,1% min.EUR 4,00 max EUR 5,00 + za opciju OUR trošak ino banke (0,05% min.EUR 4,00 max.EUR 5,00)

7.1.3.2.

Plaćanje na platni račun u Komercijalnoj banci AD Podgorica i Komercijalnoj banci AD Banja Luka-sa dinarskim pokrićem VIP klijenti  bez obzira na iznos i STD klijenti - kupovina iznosa jednakog ili višeg od EUR 3.000

Bez naknade, prodaja deviza po VIP prodajnom kursu Banke + za opciju OUR trošak ino banke (0,05% min.EUR 4,00 max.EUR 5,00)

7.1.3.3.

Plaćanje na platni račun u Komercijalnoj banci AD Podgorica i Komercijalnoj banci AD Banja Luka-sa dinarskim pokrićem STD klijenti - kupovina iznosa nižeg od EUR 3.000

0,1% primenjeno na tržišni prodajni kurs Banke min.EUR 4,00 max.EUR 5,00 + za opciju OUR trošak ino banke (0,05% min.EUR 4,00 max.EUR 5,00)

7.1.3.4.

Plaćanje na platni račun u NLB banci-sa deviznim pokrićem

EUR 5,00 + za opciju OUR trošak ino banke (EUR 5,00)

7.1.3.5.

Plaćanje na platni račun u NLB banci-sa dinarskim pokrićem VIP klijenti  bez obzira na iznos i STD klijenti - kupovina iznosa jednakog ili višeg od EUR 3.000

Bez naknade, prodaja deviza po VIP prodajnom kursu Banke + za opciju OUR trošak ino banke (EUR 5,00)

 

Da li ste već korisnik HAL E BANK usluge? Upoznajte se sa svim prednostima poslovanja preko naše e-bank aplikacije?