Putničko zdravstveno osiguranje

Putničko zdravstveno osiguranje

Sigurnost bez granica

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja vam je potrebna zato što:
•    ...je važno da se osećate sigurno, naročito kada ste daleko od kuće. Troškovi medicinske pomoći u inostranstvu su izuzetno visoki.
•    ...gde god da putujete, radi odmora ili posla, svaki trenutak Vašeg putovanja treba da predstavlja uživanje. Važno je da znate da uvek i svuda imate nekog ko brine o Vama.
•    ...ugovaranjem polise Vama i Vašoj porodici obezbeđujete brzu i kvalitetnu zaštitu od mogućih neprijatnosti za slučaj iznenadne bolesti ili povrede u inostranstvu.

 


 

Zašto polisa Dunav osiguranja?

Zato što Vam, tokom boravka u inostranstvu, u slučaju iznenadne bolesti ili povrede, polisa Dunav osiguranja garantuje pokriće troškova:

  • ambulantnog lečenja
  • nabavke neophodnih lekova i medicinskog materijala
  • prevoza do najbliže zdravstvene ustanove
  • bolničkog lečenja
  • prevoza u Srbiju
  • stomatoloških intervencija
  • drugih troškova vezanih za iznenadnu bolest ili povredu

Zato što su pokriveni neophodni medicinski troškovi u celom svetu, 24 sata dnevno, 365 dana u godini i zato što se plaćanje vrši za sve nastale ugovorene troškove u potpunosti, bez Vašeg učešća.

 

I zato što imate pravog prijatelja kada Vam je najpotrebnije.

 

 

 

U slučaju nastanka osiguranog slučaja (nezgode, povrede, bolesti), neophodno je da se obratite Centru za pomoć
 
APRIL Assistance – Kontakt centar
telefon: +381 11 36 36 999
faks: +381 11 36 36 905
 
Operateri su dostupni 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Informacije ćete  dobiti na srpskom jeziku.

Osiguranje se može zaključiti za  lica do 85 godina, s tim da se za lica starija od 70 godina premija uvećava.

Osiguranje se može zaključiti kao individualno i porodično (roditelji i deca do navršenih 19 godina).

Posebne pogodnosti:

•   Porodična polisa Dunav osiguranja – najpovoljnija na tržištu!

•   Korisnici Visa PrePaid* kartice ostvaruju popust na kupovinu putničko zdravstvenog osiguranja na šalterima banke i to za neograničen broj puta u godini:

•   za putovanja do 30 dana, 20% popusta

•   za putovanja preko 30 dana, 25% popusta

 

* Visa PrePaid odnosi se i na kartice Visa MyTag, Visa One&Only, Visa Teenage

 

dunav osiguranje