Dinarska štednja

Dinarska štednja

Gradimo zajedno vašu sigurnu budućnost!

Komercijalna banka vrši prijem dinarskih depozita po povoljnim kamatnim stopama a u skladu sa vašim različitim potrebama.

Otvaranje štednog uloga možete izvršiti u svakoj ekspozituri Banke i to na ime punoletnog, maloletnog ili lica pod starateljstvom. Otvaranje i vođenje dinarskih štednih uloga Banka za vas vrši besplatno.

Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti RSD, bez dodatne indeksacije.

 

Na pravom ste mestu. Izaberite rokove prema svojim potrebama.

Dinarska sredstva možete oročiti na rokove 6,12,24 i 36 meseci po uslovima iz redovne ponude Banke.


Za oročavanje dinarskih sredstava minimalni iznos uplate je 5.000 RSD. Sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka. 


Klijent, vlasnik oročenog depozita prema uslovima iz prethodnog stava, ima pravo da ga Banka 15 dana pre isteka roka oročenja obavesti o roku na koji se produžava ugovor i o novoj kamatnoj stopi, kao i pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period. 

Štedni ulozi se po isteku inicijalnog roka, automatski prenose na dinarski račun. Po dospeću poslednjeg uloga štedni račun se automatski likvidira.
U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate, saglasno uslovima navedenim u konkretnom Ugovoru.

 

Na dinarske uloge, kamata se obračunava i pripisuje u dinarima, saglasno Odluci o kamatnim stopama Banke.

 

Pregled kamatnih stopa za oročene dinarske depozite od 15.03.2021.:

Ročnost

Kamatna stopa (godišnji nivo)

6 meseci

1,00%

12 meseci

1,75%

24 meseca

2,00%

36 meseci

2,20%


 

Reprezentativni primer od 15.03.2021. godine

 

Dinarski štedni trajni nalog

Štedite bez odlaska u banku.

Štednja putem dinarskog trajnog štednog naloga, omogućava klijentima da iz mesečnog priliva po tekućem računu, a bez odlaska u Banku, formiraju dinarski štedni ulog po svojoj meri.
Kreirajte uslove svoje štednje, u iznosu i vremenskom intervalu u kome želite da se povećava vaš štedni ulog, a mi ćemo se pobrinuti da se vaš štedni plan realizuje po zadatoj dinamici.

Trajni nalog