Izaberite kredit prema vlastitim potrebama!

DinaCard kreditna kartica Komercijalne banke omogućava različite modele kreditiranja kroz DinaCard 3, DinaCard 6, DinaCard 12, a sada i DinaCard 24 sa povoljnijom kamatnom stopom, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima.
Koristi se za plaćanje robe i usluga na svim mestima sa istaknutim znakom DinaCard, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu.

Šta dobijam uz karticu?
  • Onlajn uplate 24/7
  • Isplate na bankomatima i šalterima
  • Plaćanje na internetu
  • Plaćanje u zemlji i inostranstvu
  • SMS notifikacije
Više informacija

Transakcije koje se mogu zaključiti u inostranstvu:

  • kupovinu robe i usluga na prodajnim mestima obeleženim Discover Network ili Diners Club International logotipom, ukoliko ih podržava zemlja u kojoj se vrši plaćanje
  • podizanje gotovine na bankomatima i plaćanje na samouslužnim terminalima obeleženim Discover Network, Diners Club International ili Pulse logotipom, ukoliko ih podržava zemlja u kojoj se vrši zaključenje transakcije na bankomatu

Namenjena je klijentima koji imaju redovnu zaradu usmerenu preko računa Komercijalne banke.

Kartica funkcioniše po principu odobrenog kreditnog limita. Visina kreditnog limita određuje se tako što se model izabranog kreditiranja (3, 6, 12 ili 24) množi sa kreditnom sposobnošću klijenta.
Otplata potrošenog iznosa kreditnog limita vrši se kroz mesečne rate, čija visina zavisi od odabranog modela otplate, a u koju su uključeni i iznosi mesečne kamate i svih naknada. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000,00 RSD.
Korisnik, u skladu sa svojim željama i mogućnostima, uvek može vršiti uplate koje prevazilaze iznos mesečne rate, kao i isplatiti celokupan iznos dugovanja, bez dodatnih troškova.
Kreditni limit se automatski obnavlja prilikom svake otplate preostalog duga.
Da biste postali korisnik DinaCard kreditne kartice neophodno je da popunite Zahtev za odobrenje plasmana i overite ga u preduzeću u kome ste zaposleni, a zatim ga predate u najbližu ekspozituru Banke.
Zahtev za odobrenje plasmana možete dobiti u svim ekspoziturama Banke ili ga preuzeti sa sajta Banke.
Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za limit osnovne kartice).

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima sa platnim karticama možete pogledati OVDE  

Plaćanje na rate bez kamate

DinaCard kreditna uslovi i modeli otplate:

DINACARD KREDITNA
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kreditnu karticu
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA LIMIT PO KREDITNOJ KARTICI RSD
MODEL OTPLATE 1/3, 1/6, 1/12, 1/24
NOMINALNA KAMATNA STOPA za 1/3, 1/6, 1/12 iznosi: 25,34% fiksna, za 1/24 iznosi: 13,5% fiksna
na godišnjem nivou
METOD OBRAČUNA konformni
NAKNADA BANKE Članarina na mesečnom nivou
SREDSTVO OBEZBEĐENJA Blanko menica korisnika kreditne kartice
OTPLATA DUGA PO KREDITNOJ KARTICI Vrši se mesečno u dinarima

Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u set

DINACARD KREDITNA MODEL OTPLATE 1/3
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI RSD 100.000,00
VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA 25,34% fiksna
NA GODIŠNJEM NIVOU
ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE RSD 0,00
MESEČNA RATA 1/3 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je:1,000(RSD), period dospeća: mesečno), broj rata:12
SREDSTVO OBEZBEĐENJA menica korisnika kartice
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA RSD 246,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE RSD 50,00
UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA RSD 104.163,32
 KAMATOM
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 25.34%

Obračun je izvršen na dan 24.12.2019.god.    

DINACARD KREDITNA MODEL OTPLATE 1/6
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI RSD 100.000,00
VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA 25,34% fiksna
NA GODIŠNJEM NIVOU
ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE RSD 0,00
MESEČNA RATA 1/6 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je:1,000(RSD), period dospeća: mesečno), broj rata:22
SREDSTVO OBEZBEĐENJA menica korisnika kartice
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA RSD 246,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE RSD 50,00
UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA RSD 109,623.99
 KAMATOM
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 25.34%

Obračun je izvršen na dan24.12.2019.god.    

DINACARD KREDITNA MODEL OTPLATE 1/12
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI RSD 100.000,00
VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA 25,34% fiksna
NA GODIŠNJEM NIVOU
ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE RSD 0,00
MESEČNA RATA 1/12 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je:1,000(RSD), period dospeća: mesečno), broj rata:37
SREDSTVO OBEZBEĐENJA menica korisnika kartice
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA RSD 246,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE RSD 50,00
UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA RSD 120,046.92
 KAMATOM
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 25.34%

Obračun je izvršen na dan 24.12.2019.god.    

DINACARD KREDITNA MODEL OTPLATE 1/24
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI RSD 100.000,00
VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA 13,5% fiksna
NA GODIŠNJEM NIVOU
ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE RSD 0,00
MESEČNA RATA 1/24 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je:1,000(RSD), period dospeća: mesečno), broj rata:58
SREDSTVO OBEZBEĐENJA menica korisnika kartice
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA RSD 246,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE RSD 50,00
UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA RSD 121,693.92
 KAMATOM
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 13.50%

Obračun je izvršen na dan 24.12.2019.god.    

Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u set

DINACARD KREDITNA MODEL OTPLATE 1/3
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI RSD 100.000,00
VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA 25,34% fiksna
na godišnjem nivou
ČLANARINE za period otplate 12 mesečne po 70,00RSD = 840,00 RSD
MESEČNA RATA 1/3 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je:1,000(RSD), period dospeća: mesečno), broj rata:12
SREDSTVO OBEZBEĐENJA menica korisnika kartice
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA RSD 246,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE RSD 50,00
UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA KAMATOM RSD 106.693,12
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 30.96%

 Obračun je izvršen na dan 01.11.2021.god.    

DINACARD KREDITNA MODEL OTPLATE 1/6
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI RSD 100.000,00
VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA 25,34% fiksna
na godišnjem nivou
ČLANARINE za period otplate 22 mesečne po 70,00RSD = 1.540,00 RSD
MESEČNA RATA 1/6 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je:1,000(RSD), period dospeća: mesečno), broj rata:22
SREDSTVO OBEZBEĐENJA menica korisnika kartice
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA RSD 246,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE RSD 50,00
UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA KAMATOM RSD 112.853,92
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 29.71%

 Obračun je izvršen na dan 01.11.2021.god.    

DINACARD KREDITNA MODEL OTPLATE 1/12
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI RSD 100.000,00
VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA 25,34% fiksna
na godišnjem nivou
ČLANARINE za period otplate 37 mesečne po 70,00RSD = 2.590,00 RSD
MESEČNA RATA 1/12 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je:1,000(RSD), period dospeća: mesečno), broj rata:37
SREDSTVO OBEZBEĐENJA menica korisnika kartice
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA RSD 246,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE RSD 50,00
UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA KAMATOM RSD 124.334,21
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 28.70%

 Obračun je izvršen na dan 01.11.2021.god.    

DINACARD KREDITNA MODEL OTPLATE 1/24
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI RSD 100.000,00
VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA 13,5% fiksna
na godišnjem nivou
ČLANARINE za period otplate 58 mesečne po 70,00RSD = 4.060,00 RSD
MESEČNA RATA 1/24 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je:1,000(RSD), period dospeća: mesečno), broj rata:58
SREDSTVO OBEZBEĐENJA menica korisnika kartice
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA RSD 246,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE RSD 50,00
UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA KAMATOM RSD 126.833,68
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 16.00%

 Obračun je izvršen na dan 01.11.2021.god.    

bezbednost upotrebe platnih kartica

Koristite besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa Detaljnije >>

Preporučujemo da pre upotrebe platnih kartica pročitate savete koje smo pripremili u vezi čuvanja kartica i sprečavanja zloupotreba.

Saveti za čuvanje kartica
Ostale kartice

Saznajte šta dobijate uz ostale kartice iz naše ponude