MASTERCARD
INSTALLMENT
plaćajte na rate

Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje

MasterCard Installment kreditna kartica Komercijalne banke Vam omogućava plaćanje na 6, 9, 12 ili 24 jednakih mesečnih rata. Kartica je namenjena svim klijentima Komercijalne banke koji primaju zaradu preko tekućeg računa u Banci i kreditno su sposobni.  Model otplate određujete Vi prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kartice.  Svaka pojedinačna potrošnja (transakcija) se naplaćuje u skladu sa izabranim  modelom  i u jednakim ratama. 

Šta dobijam uz karticu?
  • Na 6, 9, 12 ili 24 jednakih mesečnih rata
  • Grejs period od 30 dana
  • Kupovina na rate bez kamate
  • Plaćanje na POS terminalima
  • Podizanje gotovine
  • Kupovina na internetu
  • Beskontaktno plaćanje za nekoliko sekundi
  • Do RSD 4.000,00 bez unosa PIN-a
Više informacija

Datumi dospeća rata zavisiće od datuma obrade transakcije. Prva rata se naplaćuje odmah, a ostale na isti datum u narednih 5, 8, 11 ili 23 meseca. Banka, po naplati dospelog dugovanja (rate) od klijenta, taj iznos odmah oslobađa za dalju potrošnju. Kartica Vam omogućava i grejs period od 30 dana za otplatu prve rate bez kamate, ukoliko se za to opredelite prilikom apliciranja za karticu. MasterCard Installment kartica ima na sebi čip i možete je koristiti za kupovinu na POS terminalima, podizanje gotovine na bankomatima i šalterima, kao i za kupovinu na internetu.

Primer otplate za različit broj rata:

Iznos transakcije

10.000,00 RSD

Broj rata

6

9

12

24

Iznos rate

1.741,67 RSD

1.191,11 RSD

915,83 RSD

502,92 RSD

MasterCard Installment kartica omogućava Vam beskamatno plaćanje na 3 do 12 jednakih mesečnih rata u trgovinama sa kojima Banka ima ugovorenu saradnju o prodaji na rate bez kamate. Više informacija o tome potražite na ovom linku ili putem našeg  Kontakt centra, pozivom na broj 0700 800 900.

MasterCard installment kartica uslovi i modeli otplate:

Reprezentativni primer za korisnika seta

 

 

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MODEL OTPLATE 6 SA GREJS PERIODOM 30 DANA

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

ROK OTPLATE

6 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA

21,6% fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE

RSD 0,00

MESEČNI ANUITET

RSD 17.416,67

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA

RSD 104.500,00

KAMATOM

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

17.65%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MODEL OTPLATE 9 SA GREJS PERIODOM 30 DANA

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

ROK OTPLATE

9 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA

21,6% fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE

RSD 0,00

MESEČNI ANUITET

 RSD 11.911,11

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA

RSD 107.200,00

 KAMATOM

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

19.26%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 

 

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MODEL OTPLATE 12 SA GREJS PERIODOM 30 DANA

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

ROK OTPLATE

12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA

21,6% fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE

RSD 0,00

MESEČNI ANUITET

RSD 9.158,33

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA

RSD 109.900,00

 KAMATOM

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

20.03%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MODEL OTPLATE 24 SA GREJS PERIODOM

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

ROK OTPLATE

24 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA na godišnjem nivou

21,6% fiksna

ČLANARINE za period otplate

8 tromesečja po 500,00 RSD = 4.000,00 RSD

MESEČNI ANUITET

 RSD 4.166,67

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA KAMATOM

RSD 120.996,00

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

20.80%

Obračun je izvršen na dan 06.08.2019.god.

 

Reprezentativni primer za klijenta koji nije korisnik seta

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kreditnu karticu

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA LIMIT PO KREDITNOJ KARTICI

RSD

MODEL OTPLATE

6, 9, 12, 24 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

21,6% fiksna

METOD OBRAČUNA

proporcionalni

NAKNADA BANKE

Članarina na tromesečnom nivou

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

Blanko menica korisnika kreditne kartice

OTPLATA DUGA PO KREDITNOJ KARTICI

Vrši se mesečno u dinarima

 

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MODEL OTPLATE 6 SA GREJS PERIODOM 30 DANA

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

ROK OTPLATE

6 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

21,6% fiksna

ČLANARINE za period otplate

2 tromesečja po 500,00 RSD = 1.000,00 RSD

MESEČNI ANUITET

 RSD 17.416,67

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 104.500,00

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

21,75%

Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.

 

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MODEL OTPLATE 9 SA GREJS PERIODOM 30 DANA

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

ROK OTPLATE

9 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

21,6% fiksna

ČLANARINE za period otplate

3 tromesečja po 500,00 RSD = 1.500,00 RSD

MESEČNI ANUITET

 RSD 11.911,11

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 107.200,00

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

23,44%

Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.

 

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MODEL OTPLATE 12 SA GREJS PERIODOM 30 DANA

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

ROK OTPLATE

12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

21,6% fiksna

ČLANARINE za period otplate

4 tromesečja po 500,00 RSD = 2.000,00 RSD

MESEČNI ANUITET

 RSD 9.158,33

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 109.900,00

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

24,30%

Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MODEL OTPLATE 24 SA GREJS PERIODOM 30 DANA

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

ROK OTPLATE

24 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA na godišnjem nivou

21,6% fiksna

ČLANARINE za period otplate

8 tromesečja po 500,00 RSD = 4.000,00 RSD

MESEČNI ANUITET

 RSD 4.166,67

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA  KAMATOM

RSD 125.496,00

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

25.41%

Obračun je izvršen na dan 06.08.2019.god

Svako zainteresnovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti Ponudu i nacrt Okvirnog ugovora.

 

bezbednost upotrebe platnih kartica

Koristite besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa Detaljnije >>

Preporučujemo da pre upotrebe platnih kartica pročitate savete koje smo pripremili u vezi čuvanja kartica i sprečavanja zloupotreba.

Saveti za čuvanje kartica
Ostale kartice

Saznajte šta dobijate uz ostale kartice iz naše ponude