Plaćanje na rate bez kamate

Plaćanje na rate bez kamate

Na više od 1700 prodajnih mesta, Komercijalna banka AD Beograd, svojim korisnicima kreditnih kartica, omogućila je beskamatno plaćanje na više jednakih mesečnih rata.

Ukoliko kreditnu karticu koristite na POS terminalu Komercijalne banke kod trgovaca sa kojima Banka ima zaključen ugovor o saradnji , u zavisnosti od dogovora sa trgovcem, možete izvršiti plaćanje u jednakim mesečnim ratama bez kamate ( jednostavniji i brži način plaćanja od plaćanja čekovima) :

UKOLIKO JE TRANSAKCIJA ZAKLJUČENA DINA CARD I  VISA REVOLVING KREDITNOM KARTICOM:

  • Transakcija se deli na broj rata koji je dogovoren sa trgovcem i ne ulazi u obračun glavnice za revolving model naplate;
  • Prva rata dospeva na naplatu narednog 15-og u mesecu;
  • Sve sledeće rate dospevaju u narednim mesecima u skladu sa ugovorenom dinamikom otplate  i u potpunosti su oslobođene od kamate;


UKOLIKO JE TRANSAKCIJA ZAKLJUČENA MASTERCARD INSTALLMENT KREDITNOM KARTICOM

  • Transakcija se deli na broj rata koji je dogovoren sa trgovcem;
  • Prva rata dospeva odmah, a svaka naredna za mesec dana;
  • Sve rate su u potpunosti  oslobođene od kamate;

Korisnici mogu da iskoriste opciju prodaje na rate bez kamate na svim prodajnim mestima trgovaca sa kojima Banka ima Ugovor o saradnji u ovom segmentu poslovanja.

Naglašavamo da Banka nema uticaj na uslove Prodaje na rate bez kamate, već je isto u isključivoj nadležnosti trgovaca.

Sa obzirom na to da usluga Prodaje na rate bez kamate u momentu kupovine možda neće biti moguća za sve artikle, molimo vas da se pre kupovine (plaćanja) na određenom prodajnom mestu, informišete kod trgovca o detaljima i uslovima pod kojima je kod njih moguće iskoristiti pogodnost plaćanja na rate bez kamate,  te da prilikom kupovine u skladu sa tim naglasite da li želite da koristite ovu opciju.Plaćanje na rate bez kamate predstavlja dodatnu uslugu, koju, zavisno od uslova, potreba i mogućnosti, korisnik na ovim prodajnim mestima može (a ne mora) da iskoristi.